Kwaliteit

Senioren Zorg Plan en haar Visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wij vinden dat wij een sociale taak hebben in de maatschappij. In onze filosofie streven wij ernaar bij te dragen aan de werkgelegenheid van 45 plussers. In onze werkomgeving en bij ons inkoopbeleid zijn wij ons bewust van het ontzien/beschermen van het milieu. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid streven wij naar het werken met bedrijven die een soortgelijke filosofie hanteren als de onze.

Lees via onderstaande links twee interviews van WSP Groot-Amsterdam met Irene Nogarede van Senioren Zorg Plan over het belang van levenswijsheid. 

Simona

Irene


Als u cliënt bent van Senioren Zorg Plan, draagt u bij aan een goed doel. Jaarlijks doneren wij in een kleinschalig fonds voor kansarme ouderen in arme landen en in een fonds tegen de bio-industrie.


Onze cliënten hebben in december 2015 meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek. Bekijk het Clienttevredenheidsonderzoek 2015 en u ziet hoe cliënten over ons denken.

Testimonials van vrienden, familie en kennissen van cliënten zijn hier te vinden. 


BESIDE onderzoek
Senioren Zorg Plan doet mee aan het BESIDE onderzoek, een wetenschappelijk onderzoek van het VU medisch centrum (VUmc) en onderzoeksinstituut het NIVEL. Het onderzoek brengt de kwaliteit en kosten van zorgtrajecten bij mensen met dementie in kaart. Voor dit onderzoek naar best practices in zorgtrajecten van mensen met dementie worden bestaande registratiegegevens gebruikt. Meer informatie over het BESIDE onderzoek is hier te vinden.


Algemene Levering- en betalingsvoorwaarden Senioren Zorg Plan
Privacyreglement Senioren Zorg Plan
Mantelzorgbeleid Senioren Zorg Plan
Klachtenreglement Senioren Zorg Plan